Kallelse till årsmöte 7.10.2019

04.09.2019 kl. 10:47
Föreningens medlemmar kallas till årsmöte torsdagen den 7 oktober 2019 kl. 18.30.

Mattlidens föräldraförening r.f. sammankallar till ordinarie årsmöte torsdagen den 7.10.2019 kl. 18.30 vid Mattlidens skola, lågstadiet. Under årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.


Välkomna!
Styrelsen


Årsmöte 2019

Datum 7.10.2019 kl. 18.30
Plats Mattlidens skola, lågstadiets klassrum, källarvånining

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare
 3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande
 6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
 7. Fastställande av verksamhetsplan och budget samt årsavgiftens storlek
 8. Fastställande av arvoden för föreningens styrelse
 9. Val av ordförande för föreningens styrelse
 10. Val av övriga styrelsemedlemmar
 11. Val av två (2) verksamhetsgranskare samt en suppleant
 12. Övriga ärenden
 13. Mötets avslutande

Inga händelser på kommande

Ta kontakt

Skriv siffran 9 med bokstäver: