Föräldrafest 2020 - flyttad pga COVID-19

12.03.2020 kl. 15:33
Årets fest var planerad att ordnas i Gäddviks vattentorn 20.3.2020, men på grund av coronavirusläget har vi tyvärr blivit tvungna att skjuta på festen. Vi återkommer med nytt datum.

Vi har för avsikt att flytta föräldrafesten till ett nytt datum, men vi vet inte ännu när festen kan ordnas igen. Därför är det möjligt att få tillbaka inbetalningen. Vänligen mejla till MFF kassören (ff.mattliden@gmail.com) och meddela ditt kontonummer & summan som du har betalat in.

Festen kommer att ordnas igen PÅ HÖSTEN efter coronakrisen, och din plats är reserverad om inbetalningen är kvar.

Mera info på Facebook: