Vad gör ett klassombud i Mattlidens skola?

Klassombuden är länken mellan klassens föräldrar, skolan, föräldraföreningens styrelse, och mellan klasserna sinsemellan. Det är inte meningen att klassombuden gör allt jobb själva, utan att de engagerar de andra föräldrarna i klassen och koordinerar hur föräldrarna kan bidra till klassens evenemang och trivsel.

Klassombuden och klassens föräldrar kan göra t.ex. följande:

 • arrangerar träffar för barn, föräldrar och lärare i klassen, t.ex. höst-, vinter- och vårträff
 • förmedlar information från Föräldraföreningen till föräldrarna i klassen
 • är kontaktpersoner och koordinerar vid behov med andra klasser i skolan
 • hjälper till att koordinera klassens uppgifter på Föräldraföreningens höstbasar
 • arrangerar klassutfärd(er) i samarbete med klassläraren
 • sköter om insamlingar och hågkomster
 • ansöker vid behov om understöd (kan även skötas av övriga föräldrar)
 • påverkar skolmiljön och förverkligar sina egna idéer

 

Vilka pengar finns till klassombudens förfogande?

 • Föräldraföreningen ger ett klassunderstöd på 10 euro/elev för klassens egna aktiviteter – mot kvitto!
 • Klassombuden kan be föräldrarna i klassen betala in en liten frivillig summa för verksamhet, till exempel 5-10 euro/familj.
 • Klassen kan själv ordna aktiviteter eller försäljning för att samla in pengar.
 • För större utflykter och evenemang kan klasserna söka Aktia-stiftelsens understöd via föräldraföreningen (årligen i januari-februari)
 • Dessutom är det möjligt för klassen att ansöka om understöd direkt från fonder och stiftelser: http://fyrk.fi/
 • Det lönar sig att öppna ett konto för klassen.
  • Diskutera med din egen bank.
  • Namnge kontot till exempel Mattliden 2008 A
  • Vanligen behövs ett protokoll eller en ifylld blankett gällande kontots användare.
  • Samma konto kan användas till att samla in en frivillig avgift för lärarens, assistenternas och klassmor-/farföräldrarnas julgåvor.

 

Tips på att hålla kontakt inom klassen

 • Föräldrarnas egen e-postlista
 • En egen Whatsapp-grupp för föräldrar
 • En egen Facebook-grupp för klassens föräldrar: till exempel Mattliden 2018 A

Skolan ger inte ut kontaktuppgifterna till elever eller föräldrar p.g.a. dataskyddsrestriktioner, men klassen kan bra samla in en egen kontaktlista av de som frivilligt deltar.

Föräldraföreningen upprätthåller de valda klassföräldrarnas namn och kontaktuppgifter i sitt klassföräldraregister, och förmedlar vid behov kontaktuppgifterna inom sin verksamhet, t.ex. till andra klassföräldrar för att underlätta kommunikationen mellan klasserna.

 

Tips på program

 • Föräldraträffar
 • Hela klassen träffas med föräldrar och lärare
 • Olika teman:
  • Vem jobbar var? Besök någon av föräldrarnas arbetsplatser.
  • Museibesök: Har undervisningen tagit upp något som kan kompletteras med ett museibesök?
  • Utomhuslekar, spela boll och ordna stafettlekar.
  • Grilkväll eller annan fest: Samlas kring en bit mat och dryck.
  • Morgonmål i klassen: Samlas till ett gemensamt morgonmål till tända ljus före arbetsdagen.
  • Cykelorientering eller skogspromenad + picnic

 

Användning av skolans utrymmen

 • Klasserna kan använda skolans utrymmen för egna program. Till exempel:
  • Hussa-salen: pepparkaksbakning eller annan matlagning
  • Auditoriet eller mediateket - gemensam aktivitet
  • Större klassrum: spelkväll
  • Jumppasalen är tyvärr bokad alla kvällar.
 • Mera information och bokning av utrymmen: Tove Forsén (åk 1-6) eller Erika Andersson (åk 7-9).

 

Något du undrar över?

Kontakta ordforande@mattlidenff.fi

Här kan du läsa Hem och Skolas tips för klassombuden.