Vad gör ett klassombud i Mattlidens skola?

 • arrangerar träffar för barn, föräldrar och lärare i klassen, t.ex. höst-, vinter- och vårträff
 • förmedlar information från Föräldraföreningen till föräldrarna i klassen
 • hjälper till att koordinera klassens uppgifter på Föräldraföreningens höstbasar
 • arrangerar klassutfärd(er) i samarbete med klassläraren
 • sköter om insamlingar och hågkomster
 • ansöker vid behov om understöd (kan även skötas av övriga föräldrar)
 • påverkar skolmiljön och förverkligar sina egna idéer

 

Vilka pengar finns till klassombudens förfogande?

 • Föräldraföreningen ger ett klassunderstöd på 10 euro/elev för klassens egna aktiviteter – mot kvitto!
 • Klassombuden kan be föräldrarna i klassen betala in en liten frivillig summa för verksamhet, till exempel 5-10 euro/familj.
 • Det lönar sig att öppna ett konto för klassen.
  • Diskutera med din egen bank.
  • Namnge kontot till exempel Mattliden 2008 A
  • Vanligen behövs ett protokoll eller en ifylld blankett gällande kontots användare.
  • Samma konto kan användas till att samla in en frivillig avgift för lärarens, assistenternas och klassmor-/farföräldrarnas julgåvor.
 • Dessutom är det möjligt för klassen att ansöka om understöd från fonder och stiftelser: http://fyrk.fi/

 

Tips på att hålla kontakt

 • Föräldrarnas e-postlista
 • En egen facebook-grupp för klassens föräldrar: till exempel Mattliden 2018 A
 • En egen Whatsapp grupp för föräldrar

 

Tips på program

 • Föräldraträffar
 • Hela klassen träffas med föräldrar och lärare
 • Olika teman:
  • Vem jobbar var? Besök någon av föräldrarnas arbetsplatser.
  • Museibesök: Har undervisningen tagit upp något som kan kompletteras med ett museibesök?
  • Utomhuslekar, spela boll och ordna stafettlekar.
  • Fest: Samlas kring en bit mat och dryck.
  • Morgonmål i klassen: Samlas till ett gemensamt morgonmål till tända ljus före arbetsdagen.
  • Cykelorientering eller skogspromenad + picnic

 

Användning av skolans utrymmen

 • Klasserna kan använda skolans utrymmen för egna program. Till exempel:
  • Hussa-salen: pepparkaksbakning eller annan matlagning
  • Auditoriet eller mediateket - gemensam aktivitet
  • Större klassrum: spelkväll
  • Jumppasalen är tyvärr bokad alla kvällar.
 • Mera information och bokning av utrymmen: Tove Forsén (åk 1-6) eller Erika Ansersson (åk 7-9).

 

Något du undrar över?

Kontakta ordforande@mattlidenff.fi

Här kan du läsa Hem och Skolas tips för klassombuden.

Infokvällens material: 10.10.2019 - powerpoint

Klassombudsmöte 3.10.2018

Mötet hålls i matsalen kl. 18.00.

Välkommen på infotillfället, som fokuserar på planering av höstbasaren. Vi inleder infot med att kort berätta om klassombudsrollen och vilka stödmaterial som finns att få.
 

Välkomna!