ANSÖKAN OM UNDERSTÖD

Vill du ansöka om understöd för en klassaktivitet, fyll i den digitala blanketten enligt anvisningarna, så får kassören den.

Blanketten för en klassvis AKTIA-ansökan finns här nedan. Vänligen skicka er Aktia-ansökan noggrant ifylld till understödsansvariga enligt anvisningarna.

GYLC-representanter:

Föräldraföreningen stöder resan för ett rimligt antal elever med 200€, stödet betalas ut mot en kopia av flygbiljettskvittot.

Webbplatsen Fyrk.fi.

Gå in på fyrk.fi och undersök vilka möjligheter er förening har till understöd, vilka tider på året!