ANSÖKAN OM UNDERSTÖD

Vill du ansöka om understöd för en klassaktivitet, fyll i den digitala blanketten enligt anvisningarna, så får kassören den.

Blanketten för en klassvis AKTIA-ansökan finns här nedan. Vänligen skicka er Aktia-ansökan noggrant ifylld till understödsansvariga enligt anvisningarna.

Ansökan om understöd från AKTIA-stiftelsen 

Anvisningar för ansökan om undertstöd från Aktia

GYLC-representanter:

Föräldraföreningen stöder resan för ett rimligt antal elever med 200€, stödet betalas ut mot en kopia av flygbiljettskvittot.

Ansökan om understöd för GYLC

 

Webbplatsen Fyrk.fi.

Gå in på fyrk.fi och undersök vilka möjligheter er förening har till understöd, vilka tider på året!