ANSÖKAN OM UNDERSTÖD

Klasserna i grundskolan (åk 1-9) kan ansöka om understöd för klassaktiviteter. Vill du ansöka om understöd för en klassaktivitet, fyll i den digitala blanketten enligt anvisningarna, så får kassören den.

Klasser kan ansöka om större summor för evenemang och utlykter av Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla. Blanketten för en klassvis Aktia-ansökan finns här nedan. Vänligen skicka er Aktia-ansökan noggrant ifylld till understödsansvariga ansokan@mattlidenff.fi enligt anvisningarna.

Om du vill göra en öppen understödsansökan till föräldraföreningen, skicka då en ansökan per epost till ansokan.mattliden@hemochskola.fi.

GYLC-representanter

Global Young Leaders Conference. Föräldraföreningen stöder resan för ett rimligt antal elever med 200€, stödet betalas ut mot en kopia av flygbiljettskvittot.

Webbplatsen Fyrk.fi.

Gå in på fyrk.fi och undersök vilka möjligheter er förening har till understöd, vilka tider på året!