Styrelsen för läsåret 2021-2022

Ordförande: Kim Sahlstedt, ordforande@mattlidenff.fi

Vice ordförande: Ina Johansson

Kassör: Peik Aschan, kassor@mattlidenff.fi

Sekretariat: Ida Stolt-Haglund, Johan Liljeström, johan@mattlidenff.fi

Understöd: Johan Liljeström, Ina Johansson, Ida Stolt-Haglund, ansokan@mattlidenff.fi

Info: Jenny Helavuori (Facebook, Instagram, webbsidan)

Klassombud och basarkoordinator: Manolo Frias, Krista Jansén, klassombud@mattlidenff.fi

Temakvällar: Jenny Helavuori, Krista Jansén

 

Tag gärna kontakt med oss om det är något ni undrar över! 

styrelsen@mattlidenff.fi