Styrelsen för läsåret 2022-2023

Ordförande: Kim Sahlstedt, ordforande@mattlidenff.fi

Vice ordförande: Jenny Helavuori

Kassör: Peik Aschan, kassor@mattlidenff.fi

Sekreterare: Ida Stolt-Haglund

Understöd: Johan Liljeström, ansokan@mattlidenff.fi

Sociala medier: Ida Stolt-Haglund, Krista Jansén (Facebook, Instagram, webbsidan)

Klassombud och basarkoordinator: Manolo Frias, Krista Jansén, klassombud@mattlidenff.fi

Temakvällar: Anna-Karin Winberg

 

Tag gärna kontakt med oss om det är något ni undrar över! 

styrelsen@mattlidenff.fi