Styrelsen för läsåret 2019-2020

Kim Sahlstedt (ordförande), ordforande.mattliden@hemochskola.fi

Michaela Ramm-Schmidt (viceordförande)

Jenny Helavuori (sekreterare, Hem och skola -kontaktperson), sekreterare.mattliden@hemochskola.fi

Peik Aschan (kassör), kassor.mattliden@hemochskola.fi

Kaarle Salonen (huvudklassombud, basaransvarig, gymnasierepresentant), evenemang.mattliden@hemochskola.fi

Johan Liljeström (understödsansvarig, kontakt till dagiset, vicekassör)

Emilia Becker (temakvällar, trafik)

Susann Holmén (klubbar)

Sara Bensky-Pinomaa (medlem)

Janina Fry (medlem)

Linda Skogberg-Lehtinen (medlem)

 

Tag gärna kontakt med oss om det är något ni undrar över!