Styrelsen för läsåret 2018-2019

Kim Sahlstedt (Ordförande), ordforande.mattliden@hemochskola.fi

Michaela Ramm-Schmidt (Viceordförande)

Annemarie Hjelt (Sekreterare, hem och skola-kontaktperson), sekreterare.mattliden@hemochskola.fi

Peik Aschan (Kassör), kassor.mattliden@hemochskola.fi

Johan Liljeström (Understödsansvarig, kontakt till dagiset, vicekassör)

Fabian Fagerholm (understödsansvarig)

Kaarle Salonen (Huvudklassombud, basaransvarig, gymnasierepresentant)

Emilia Becker (temakvällar, trafik)

Susann Holmén (temakvällar)

Clas-Göran af Björkesten (medlem)

Jenny Helavuori (medlem)

 

 

Tag gärna kontakt med oss om det är något ni undrar över!