Styrelsen för läsåret 2020-2021

Ordförande: Kim Sahlstedt, ordforande@mattlidenff.fi

Vice ordförande: Michaela Ramm-Schmidt

Kassör: Peik Aschan, kassor@mattlidenff.fi

Sekretariat: Johan Liljeström, Ina Johansson, johan@mattlidenff.fi

Understöd: Johan Liljeström, Ina Johansson, ansokan@mattlidenff.fi

Klassombud: Susann Hollmén

Basarkoordinator: Susann Hollmén

Evenemang och temakvällar: Emilia Becker

Klubbar: Jenny Helavuori

Info: Peik Aschan 

Övriga medlemmar: Sara Pinomaa

 

Tag gärna kontakt med oss om det är något ni undrar över!