Medlemsavgift

Medlemsavgiften för läsåret 2018–2019 är 25 euro per familj. Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet varje höst.

Föreningens intäkter kommer från medlemsavgifter, höstbasaren samt bidrag från olika fonder och stiftelser. Intäkterna används bland annat till:

  • klassunderstöd 10 euro/elev för klassens egna aktiviteter
  • skolans elevkalendrar och gårdsutrustning
  • busstransporter till olika evenemang och Stafettkarnevalen
  • temakvällar och sammankomster för föräldrarna
  • stipendier vid skolavslutningen
  • teaterföreställningar samt frilufts- och skiddag

Betalningsuppgifter:

Medlemsavgift 25,00 euro

Mottagare: Mattlidens Föräldraförening

IBAN-kontonummer: FI61 4055 4920 0204 58 (BIC-kod: HELSFIHH)

Ref: 5555

Mattlidens föräldraförenings registerbeskrivning

Tack på förhand!