Medlemsavgift

Medlemsavgiften per läsår är 25 € per familj. Ni kan betala in antingen på bankkonto eller med MobilePay:

  • Betalning till bankkonto FI61 4055 4920 0204 58, referensnummer 1012 (om du har barn i grundskolan åk 1-9) eller 1025 (gymnasiet). Mottagare: Mattlidens Föräldraförening.
  • Betalning via MobilePay till nummer 49958 (åk 1-9) eller 59660 (gymnasiet).

Föreningen och dess ekonomi

Föreningen är en registrerad förening (Mattlidens föräldraförening r.f.) och hör till det riksomfattande Förbundet Hem och Skola r.f.

Föreningens medlemmar är de föräldrar till barn i Mattliden som årligen betalar medlemsavgiften. Medlemskapet är frivilligt, men ju flera medlemmar föreningen har, desto flera aktiviteter kan vi arrangera för våra barn. Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet varje höst. 

Föräldraföreningen i Mattliden jobbar för våra barns bästa i samarbete med er föräldrar och skolan. Föreningens intäkter kommer från medlemsavgifter, höstbasaren samt bidrag från olika fonder och stiftelser.  För att kunna dela ut så mycket som möjligt behöver vi Din hjälp. Den årliga medlemsavgiften utgör en viktig del av föreningens inkomster, ca 4000€. Föräldrarnas aktiva deltagande i den årliga höstbasaren är även mycket värdefullt, basaren ger oss inkomster på ca 6000-7000 €. Majoriteten av vår budget kommer i form av understöd från stiftelser såsom Aktia-stiftelsen och Brita Maria Renlunds stiftelse, varierande mellan 30 000-50 000€.

Vi stöder anskaffningar till skolan, kultur, sport och klassaktiviter för ca 30 000 € per år. Understödet består bland annat av:

  • klassunderstöd 10 euro/elev för klassens egna aktiviteter
  • skolans elevkalendrar och gårdsutrustning
  • busstransporter till olika evenemang och Stafettkarnevalen
  • temakvällar och sammankomster för föräldrarna
  • stipendier vid skolavslutningen
  • teaterföreställningar samt frilufts- och skiddag

Tack för ditt bidrag!