Mattlidens föräldraförening

Mattlidens föräldraförening arbetar för en trivsam och trygg skolmiljö för eleverna. Föreningen arbetar också för att underlätta kontakterna dels mellan föräldrarna, dels mellan föräldrar och lärare, och med att ekonomiskt understöda verksamhet för eleverna.

Föräldraföreningen ger understöd bland annat för evenemang i klasserna, Elevkalendern, bussar till Stafettkarnevalen och införskaffar saker till skolan. Föreningens inkomster kommer från medlemsavgifter, understöd och olika evenemang, bland annat höstbasaren.

Styrelsen stöder klassombuden, som är en viktig länk mellan styrelsen och föräldrarna. Tack vare engagerade föräldrar skapas en ännu bättre och tryggare skolmiljö!

Följ oss gärna på Facebook! https://www.facebook.com/Mattlidensff/

Aktuellt

Inga händelser på kommande

Ta kontakt

Skriv siffran 1 med bokstäver: