Understöd från Sparbanksstiftelsen

Klasser kan ansöka om större summor för evenemang och utflykter från Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla. Klassombuden ansvarar för att tillsammans med läraren planera en trevlig upplevelse för klassen, samt för att ansökan i tid och enligt anvisningarna lämnas in till föräldraföreningen. Föräldraföreningen sammanställer alla ansökningar till en gemensam ansökan. Det slutliga beviljade beloppet för en klass beror på hur mycket Sparbanksstiftelsen i helhet beviljar vår skola ett givet år, bidragen delas på ett rättvist och på förhand planerats ätt ut åt alla klasser. 

Anvisningar för ny ansökan 2024

Blanketten för en klassvis ansökan finns här nedan. Vänligen skicka er ansökan noggrant ifylld enligt anvisningarna. Deadline för ansökan är 28.2.2024.

Ansökan om understöd från Sparbanksstiftelsen, blankett för 2024

Om du har frågor kan du kontakta understödsansvariga Johan Liljeström via epost ansokan@mattlidenff.fi eller telefon 040 742 9543‬.

Betalning och redovisning av användande för 2023 års stöd

De beviljade summorna betalas ut till grupperna så fort ansökan är beviljad och föräldraföreningens styrelse hunnit behandla fördelningen. Detta sker vanligtvis under april eller maj månad.

Vid ansökningsperiodens slut (januari-februari följande år) är grupperna skyldiga att redovisa för användandet av understödet med en kort berättelse + kvitton eller eventuell annan redovisning. Vi uppmuntrar grupperna att använda understödet helt, men ifall det inte lyckas återgår det till föräldraföreningen och används till behov som uppstått p.g.a. bortfall av inkomster (som t.ex. basaren, disco, bakdagar och dyl.). Återbetalningar kan göras till Mattlidens föräldraförening rf., konto FI6140554920020458, meddelande "Sparbanksstiftelsens understöd återbetalning, klass NN".

Redovisingen för 2023 års understöd görs med denna blankett. Redovisningen skall lämnas in senast 13.2.2024.

Om Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla

https://sparbanksstiftelsenesbogrankulla.fi/

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Esbo och Grankulla. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för verksamhet som främjar stiftelsens ändamål.

Stiftelsen beviljar understöd för kulturell, ideell och samhällsnyttig verksamhet med betoning på barn och ungdom primärt inom Esbo och Grankulla. Stöden riktas huvudsakligen till allmännyttig föreningsverksamhet inom konst, kultur, idrott och hembygdsverksamhet och till sådan verksamhet inom dagvård och skola som faller utanför den lagstadgade verksamheten (t.ex. lägerskolor, inköp av redskap och dylikt). 

Stiftelsen beviljar understöd endast till den lokala föräldraföreningen, inte till enskilda klasser, föräldrar, elever eller lärare.