Understöd från Sparbanksstiftelsen

Aktia-stiftelsen i Esbo-Grankulla har bytt namn till Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla 2022. Se anvisiningar för ansökan på denna sida.