Understöd från Aktiastiftelsen

Klasser kan ansöka om större summor för evenemang och utflykter från Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla. Klassombuden ansvarar för att tillsammans med läraren planera en trevlig upplevelse för klassen, samt för att ansökan i tid och enligt anvisningarna lämnas in till föräldraföreningen. Föräldraföreningen sammanställer alla ansökningar till en gemensam ansökan. Det slutliga beviljade beloppet för en klass beror på hur mycket Aktia i helhet beviljar vår skola ett givet år, bidragen delas på ett rättvist och på förhand planerats ätt ut åt alla klasser. 

Anvisningar för ny ansökan 2023

Blanketten för en klassvis Aktia-ansökan finns här nedan. Vänligen skicka er Aktia-ansökan noggrant ifylld enligt anvisningarna. Deadline för ansökan är 28.2.2023.

Ansökan om understöd från Aktia-stiftelsen, blankett för 2023

Om du har frågor kan du kontakta understödsansvariga Johan Liljeström via epost ansokan@mattlidenff.fi eller telefon 040 742 9543‬.

Betalning och redovisning av användande för 2022 års stöd

De beviljade summorna betalas ut till grupperna så fort ansökan är beviljad och föräldraföreningens styrelse hunnit behandla fördelningen. Detta sker vanligtvis under april eller maj månad.

Vid ansökningsperiodens slut (januari-februari följande år) är grupperna skyldiga att redovisa för användandet av understödet med en kort berättelse + kvitton eller eventuell annan redovisning. Vi uppmuntrar grupperna att använda understödet helt, men ifall det inte lyckas återgår det till föräldraföreningen och används till behov som uppstått p.g.a. bortfall av inkomster (som t.ex. basaren, disco, bakdagar och dyl.). Återbetalningar kan göras till Mattlidens föräldraförening rf., konto FI6140554920020458, meddelande "Aktia-understöd återbetalning, klass NN".

Redovisingen för 2022 års understöd görs med denna blankett. Redovisningen skall lämnas in senast 13.2.2023.

Tips på aktiviteter som går att genomföra under pandemin

Kom ihåg att fråga och samarbeta med klassläraren!

1. Utflykter ute i naturen med egen klass 

2. Virtuella/digitala workshops t.ex interaktiv teater 

3. Nätcafé, gemensamma kvällsträffar där man tex beställer eller söker mat/nåt smått o gott direkt hem.

4. Virtuella museibesök, t.ex. Vieraile virtuaalimuseoissa - Museot.fi

- Virtuella guidningar på svenska t.ex på Wasa tater, Amos Rex, Hämeenlinnan taidemuseo.

 

Om Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla

http://esbogrankulla.sparbanksstiftelserna.fi/sv/

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde som gynnar kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet, samt arbete och forskning som främjar sparandet. Ekonomiskt stöd kan även ges för att informera om resultatet av arbetet och forskningen. För utbildning som faller utanför den lagstadgade verksamheten (t.ex. lägerskolor, inköp av redskap och dylikt) i utbildningsenheter i Esbo och Grankulla söks verksamhetsbidrag för det löpande året av den lokala föräldraföreningen i februari. Stiftelsen beviljar understöd endast till den lokala föräldraföreningen, inte till enskilda klasser, föräldrar, elever eller lärare.