Årsmöte i skolan 28.10.2021 kl. 18

19.10.2021 kl. 13:24
Du som tycker om att vara med och påverka  - ta chansen och kom med i Mattlidens föräldraförening, vi behöver nya medlemmar!

I föräldraföreningen arbetar vi för att eleverna ska ha en trygg och trivsam skolvardag. Vi understöder ekonomiskt viktiga evenemang och anskaffningar under läsåret såsom t.ex. stafettkarnevalen, skolkalendern i lågklasserna, temakvällar för föräldrarna, och många fler. 

Vi fungerar också som en naturlig kontaktlänk mellan skolan och hemmen, samt som stöd för klassombuden som utför en viktig uppgift för klassgemenskapen i skolan. 

Vi träffas i regel en gång i månaden. Våra möten är trevliga och avslappnade tillställningar var vi diskuterar aktualiteter och planerar för kommande händelser. Som medlem i styrelsen får Du en värdefull inblick i skolans vardag, samt en möjlighet att påverka. 

Om Du känner att intresset vaknade, kom med på årsmötet som hålls i skolan den 27.10 kl.18! Vi ses på lågklassidan i ett av klassrummen, kom in från gårdssidan och fråga vaktmästaren så hittar du mötet!

Om du har förhinder att delta, men känner att du har intresse, kontakta då oss på förhand, t.ex. ordforande@mattlidenff.fi

Hjärtligt välkommen att skapa en ny gemenskap i föräldraföreningen läsåret 2021-2022,

- Just Du behövs!

Med hösthälsningar, 
Föräldraföreningen